Revista RE

publicació de pensament i opinió des d'una perspectiva realista existencial

66. Transtorns

Trastorn és una paraula inquietant. Tanmateix, no l’hem d’entendre ni en un sentit posi tiu ni negatiu. Entenem per trastorn qualsevol alteració o canvi en el desenvolupament o en el funcionament normal. Per tant, pot ser considerat com una pertorbació, in quie tud, trasbals, convulsió, desordre, confusió… Sigui com sigui, és expressió del creixe ment que fa avançar vers un horitzó inesperat, que la humanitat, però, ha d’acollir i sentir com una crida a l’evolució i al canvi.

Quan un infant o un adolescent creix, tant físicament com psíquicament cruix, però si per desgràcia no hi hagués aquesta vivència la vida quedaria esquifida. No es pot negar que hi ha dolor en molts moments, sovint inexplicables, però aquest dolor és un patiment de vida. Per això, des d’aquestes pàgines hem volgut parar atenció a tants trastorns que ens afecten, avui més que mai. Hi són, els veiem, formen part de la nostra vida i ens interpel·len: podem acceptar-los o rebutjar-los.

El monogràfic porta per títol trastorns perquè n’hi ha de molt diferents tipus. Hi ha els anomenats trastorns psiquiàtrics, que produeixen patologies mentals i de perso nalitat, hi ha trastorns infantils per la dificultat en l’aprenentatge, i com a conse qüència, el fracàs escolar, hi ha trastorns psicològics deguts a la conducta humana, trastorns econòmics a causa de la crisi actual, trastorns afectius per manca d’unes relacions humanes sòlides… i, també, d’altres que modifiquen la vida quotidiana i ens mouen a buscar-hi una resposta adequada. En aquestes pàgines se’n tracten alguns, però no pas tots, perquè n’hi ha una extensa varietat. I no tot el que ens afecta pot ser considerat exactament un trastorn.

El món, el nostre, és a dir, el lloc on la societat cuina la vida de cada dia, acull els hu mans i els va modelant, a vegades amb duresa i altres vegades amb suavitat, però el món és resistent perquè les persones ho són. Les descobertes, els canvis migratoris, les accions derivades de les guerres, les actuacions religioses, la fam… sacsegen la societat i li exigeixen respostes.

En aquest monogràfic en presentem un bon ventall, de respostes, moltes d’elles sub tils. Cada un dels temes tractats des de diferents angles ens ajuda a posar nom a moltes  realitats del nostre món d’avui i a encarar-les convenientment. Dialogar amb la lletra escrita de cada un dels articles pot ser esclaridor.