Revista RE

publicació de pensament i opinió des d'una perspectiva realista existencial

68. Sumari

Per què social?, Josep M. Forcada i Casanovas

Benvulgut voluntari, Josep Sabater

Un temps per als altres, Francina Alsina

Acció benèvola, Agustí Viñas i Reixach

Els beneficis del voluntariat, Eulàlia Nuet i Badia

Rebre afecte, Eva Galí i Molas

El voluntariat brolla del propi ésser, Jordi Cussó i Porredón

En què formem el voluntariat?, Araceli Crespo i Bachero

Una aposta a favor de la convivència, Anna M. Ollé

Un bocí de realitat, Anna-Bel Carbonell i Rios

Terral, un voluntariat per a la promoció de la dona,
M. Montserrat Bruguera

Realitat multicultural, Anna M. Comas

Voluntaris al Telèfon, M. Neus Calleja

El voluntariat a Càritas, María Amor

Banc d’aliments: cadena humana solidària, Assumpta Orodea

La força del Pallapupas, José Luis Gómez

El deure en bé de tota la comunitat, Marta Montcada

Bombers voluntaris, Esteve Rifà

Units en la gràcia i la desgràcia, Elisabet Juanola i Sòria

Ser voluntari és un compromís, Eulàlia Mas i Conde
Entrevista per Assumpta Sendra i Mestre

AULA DE REALISME EXISTENCIAL
Encadenats al passat, Natàlia Plá

AULA DE LA CARTA DE LA PAU
Les noves estructures col·lectives
Ignasi Batlle, M. Carme Maltes, Paco Garcia i Jordi Cussó

CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A L’ONU
Notícies

COL·LOQUIS
Naturalesa espiritual de la persona: eco de ser en l’Ésser

FUNDACIÓ CATALUNYA-AMÈRICA
Bicentenari de Veneçuela 1811-2011
Sandra Orjuela Córdoba

LA CONTRA