Revista RE

publicació de pensament i opinió des d'una perspectiva realista existencial

72. Sumari

Cervell i presa de decisions, Ignasi Morgado i Bernal

Som el que decidim, Irene de Puig

Decisions: ara l’una, ara l’altra, Josep Saboter

Davant dels dilemes, Jordi Craven-Bartle

L’aprenentatge de prendre decisions, Núria Aymerich i Racolait

Dolç o salat?, Anna-Bel Carbonell i Rios

Emprendre la felicitat, una decisió personal i intransferible,
Elisabet Juanola i Sòria

Llibertat interna per a decidir, Eva Galí i Molas

Decidir creure, Jaume Aymar i Rajouta

Un jove i un riu. O una aproximació a la presa de decisions
Marian Baqués i Trenchs

A decidir, se n’aprèn?, Marta Burguet i Arfelis

Assumir responsabilitats, Laura Estrada

Una aproximació psicològica, Marta Oporto

No decidir per por d’equivocar-se, Jordi Cussó i Porredón

Dontknow: una xarxa social, Rafael Mira Prieto-Moreno
Entrevista per Assumpta Sendra i Mestre

La Contra