Revista RE

publicació de pensament i opinió des d'una perspectiva realista existencial

86. Sumari

Jo sóc important, tu ets important
Pere Reixach

El que no acaba de passar
Josep Sabater

Exclusió versus acolliment
Marian Baqués i Trenchs

Sense prejudicis, tots hi guanyem
Elisabet Juanola i Soria

Dona i exclusió social: una mirada des de la misericòrdia
Mar Galcerán

Una forma d’exclusió endèmica de la societat
Nieves de León Reyes

La inclusió social vol un cor atent
Albert Sabatés i Porrera

430.000
Anna-Bel Carbonell i Ríos

Discapacitat, exclusió i educació
Climent Giné

 De l’exclusió a la inclusió
Anna del Blanco i Llorach

Diferents entitats responen la pregunta:
Quina és la vostra implicació davant l’exclusió social?

La inclusió demana l’actitud de reconeixement
Thelma Gil Samaniego

Per a una bona convivència intercultural
Ivon Ayala

Evitem la cronificació de la pobresa i l’exclusió
Antoni Aguilera

Construir esperança des de l’exclusió social
Mijail Acosta

Situació de vulnerabilitat o de fragilitat
Mercè Darnell i Viaña
Entrevista per Assumpta Sendra i Mestre

La Contra