Revista RE

publicació de pensament i opinió des d'una perspectiva realista existencial

97. Sumari

El valor intuïtiu del que passa dins meu
Lluís Ylla

Capacitat de connectar amb l’interior
Asun Puche Echegaray

Per a una pedagogia de la interioritat
Maria Rosa Buxarrais

La casa del jo
Montserrat Puigbarraca Arroyos

Endreçar la vida
Anna-Bel Carbonell i Rio

Una exterioritat plena de silenci
Elisabet Juanola i Sóri

El dasafiament digital a la interioritat
Leticia Soberón

Un difícil equilibri interior
Josep Just Sabater

Valorar allò que no es veu
Josep Otón i Catalán
entrevistat per Assumpta Sendra i Mestre

Pelegrinatge
Javier Bustamante Enriquez

Repensar-nos per repensar el món
Maria Mercè Conangla i Jaume Soler

Conèixer a través de la música
Jaume Aymar i Ragolta

Per envellir millor
María Bertha Covarrubias Manrique

231 Sopar Hora Europea
Per què i com ens comuniquem?

232 Sopar Hora Europea
Els avenços en el coneixement del cervell humà

La Contra