Revista RE

publicació de pensament i opinió des d'una perspectiva realista existencial

Nosaltres

[two_columns_one]Directora
Assumpta Sendra i Mestre

Consell assessor
Jaume Aymar, Jordi Cussó,
Josep M. Forcada, Juan Miguel González

Col·laboradors
Anna-bel Carbonell, Josep Just Sabater, Marta Miquel,
Joaquim Planasdemunt, Joan Romans,

Assessorament lingüístic
Rocío Muñoz Montes

Edició de continguts
Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral[/two_columns_one][two_columns_one_last]Maquetació i impressió
Publicitat Tafaner

Pere II de Queralt, 2
Tel. 977 88 10 50
43420 Santa Coloma de Queralt

Distribució
EDIMURTRA, SA
Casp, 34, pral. 1a, despatx 10
08010 Barcelona
revistare@edimurtra.com
www.revistaREcat.org

Publicació associada a la Universitas Albertiana
Membre de l’APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català)

Dip. legal: B-40133-94 ISSN: 1135-2701[/two_columns_one_last] [divider]