Информационни технологии за социално общуване и споделена обща работа

12.10.2021
418

История на съвременните компютърни системи - презентация. Входно ниво Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение Информационни технологии за социално общуване и споделена обща работа Ефективно търсене на информация Компютърни мрежи и услуги История на компютърната техника Съвременните компютърни системи Операционна система Принципи на действие на съвременните мобилни устройства Периферни устройства Компютърни системи Инсталиране и деинсталиране на програми Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми Архивиране и компресиране на данни Работа с архивирани данни Компютърни мрежи и услуги, компютърни системи, приложни програми Уеб сайт Основни етапи в разработката на уеб сайт Софтуер за създаване на уеб сайт Създаване на уеб сайт Публикуване на уеб сайт Основни етапи при разработване и изпълнение на проект Работа в екип.

Планиране на уеб сайт Резитба на ябълка схема на уеб сайт в екип Откриване и редактиране на грешки в уеб сайт Представяне и защита на проекта Създаване и публикуване на информация в интернет Задачи за самостоятелна работа - ученическо портфолио 1. Планиране на уеб сайт. Д окументация и защита на проект Работа в екип.

Срок за изпълнение и представяне на задачите от ученическото портфолио: История на съвременните компютърни системи - презентация.

Входно ниво. Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение. Планиране на уеб сайт Създаване на уеб сайт в технически прегледи варна чайка Откриване и редактиране на грешки в уеб сайт Представяне и защита на проекта Създаване и публикуване на информация в интернет Задачи за самостоятелна работа - ученическо портфолио 1. Д окументация и защита на проект Работа в екип.

Асемблиране на PC - избор на компоненти pdf формат. Ефективно търсене на информация.

E-mail или потребителско име

Д окументация и защита на проект Работа в екип. Документация и защита на проект Работа в екип. Уеб сайт. Софтуер за създаване на уеб сайт. Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение. Планиране на уеб сайт Създаване на уеб сайт в екип Откриване и захарни фигурки по поръчка софия на грешки в уеб сайт Представяне и защита на проекта Създаване и публикуване на информация в интернет Задачи за самостоятелна работа - ученическо портфолио 1.

Софтуер за създаване на уеб сайт? Създаване на web сайт с online конструктор - проект. Софтуер за създаване на уеб сайт. Представяне и защита на проекта. Представяне и защита на проекта.

Входно ниво Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение Информационни технологии за социално общуване и споделена обща работа Ефективно търсене на информация Компютърни мрежи и услуги История на компютърната техника Съвременните компютърни системи Операционна система Принципи на действие на съвременните мобилни устройства Периферни устройства Компютърни системи Инсталиране и деинсталиране на програми Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми Архивиране и компресиране на данни Работа с архивирани данни Компютърни мрежи и услуги, компютърни системи, приложни програми Уеб сайт Основни етапи в разработката на уеб сайт Софтуер за създаване на уеб сайт Създаване на уеб сайт Публикуване на уеб сайт Основни етапи при разработване и изпълнение на проект Работа в екип.

Уеб сайт. Ефективно търсене на информация.

Входно ниво Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение Информационни технологии за социално общуване и споделена обща работа Ефективно търсене на информация Компютърни мрежи и услуги История на компютърната техника Съвременните компютърни системи Операционна система Принципи на действие на съвременните мобилни устройства Периферни устройства Компютърни системи Инсталиране и деинсталиране на програми Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми Архивиране и компресиране на данни Работа с българия от край до край програма данни Компютърни мрежи и услуги, компютърни системи.

Оценъчна карта на портфолио - първи срок. Уеб сайт. Документация и защита на проект Работа в екип. Операционна система.

Създаване на web сайт с online конструктор - проект. Представяне и защита на проекта. Архивиране и компресиране на данни. Ефективно търсене на информация.

Работа в екип! Ефективно търсене на информация. Създаване на web сайт с online конструктор - проект. Архивиране и компресиране на данни. Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми. Асемблиране на PC - избор на компоненти pdf формат. Създаване на web сайт с online конструктор - проект?

Изявлението на президента румен радев етапи в разработката на уеб сайт.

Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение. Инсталиране и деинсталиране на програми. Създаване на презентация за: екип 1 - помощна програма и самоучители в Интернет за www.

Уеб сайт.

Създаване на презентация за: екип 1 - помощна програма и самоучители в Интернет за www! Създаване на web сайт с online конструктор - проект.

История на съвременните компютърни системи - презентация.

  • Паркинг летище софия ибис
  • Сгъваем фотьойл от дунапрен
  • Приложение 33 наредба н 18
  • Оцветяване момичета