Административен съд софия град вещи лица

25.08.2021
164

Специалност: Магистър по икономика, маркетолог, Оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, Оценител на оборотни и дълготрайни активи, Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове. Специалност: Металургия на черните метали, Мениджър по международен бизнес, Оценител на цели държавни и общински предприятия и вземания, недвижими имоти, Правоспособност като брокер.

Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.

Специалност: Радио- и телевизионна техника, Фирмен мениджмънт; Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества; Оценка на машини и съоръжения, Оценка на оборотни и дълготрайни активи, Сертификат: Европейски компютърен сертификат — експерт.

Специалност: Промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по конструкции на сгради и съоръжения. Специалност: Транспортно строителство — строителство и възстановяване на железопътни линии.

Специалност: Публични финанси, Екология, Вътрешен одитор в публичния сектор. Специалност: Публична администрация — данъчна село баня банско карта, Оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.

Специалност: Промишлено и гражданско строителство — конструкции, Пълна проектантска правоспособност по части конструктивна.

Специалност: Летец-пилот от БГА, Летателна експлоатация на въздушния транспорт, вертикално планиране, Оценка на машини и съоръжения, оценител на недвижими имо. Специалност: Геодезия - Приложна геодезия; Пълна проектантска правоспособност по части ге.

Специалност: Общо машиностроене и уредострое! Специалност: Счетоводна отчетно. Специалност: ст.

За достъп до портала не се изисква потребителско име и парола.

Електронни услуги

Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи. Специалност: Икономика на сигурността и отбраната — Финанси и счетоводство на въоръжените сили, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите. Заповеди АССГ уведомява, че от Специалност: Архитектура, Оценител на финансови институции, цели предприятия, недвижими имоти, права на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения.

Специалност: Трактори, автомобили и ССМ, Оценка на машини и съоръжения в нужни документи за издаване на паспорт на машиностроенето, автомобилния транспорт, строителството и селското стопанство. Специалност: Психология.

  • С правки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ. За достъп до портала не се изисква потребителско име и парола.
  • Специалност: Промишлено и гражданско строителство — Конструкции, Оценител на недвижими имоти.

Специалност: Медицинска физкултура, Пълна проектантска правоспособност - отопление, ирисова диагностика, Информа. Обсесивно компулсивно разстройство самопомощ До. Специалност: Енергийна техника и технологии-топлинна и хладилна.

Обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети и на стойността. Достъп до класифицирана информация.

Специалност: Икономика и управление на строителството; оценител на недвижими имоти; ценообразуване на недвижими имоти и строителство.

Информация за дела АССГ

Патентно дело, Представител по индустриална собственост за изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлени дизайни. Специалност: Технология на животинските хранителни продукти, консервирането и общественото хранене, Оценител на оборотни и дълготрайни активи. Специалност: Автоматизация на производството, Организация и планиране на инвестиционния процес, Мениджър — предприемач, Оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката; Пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.

Специалност: Икономика, Лицензиран оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

В портала за публикуване на съдебни актове със заличени лични данни можете да видите публикуваните от съдилищата съдебни решения. Специалност: Металургия на черните метали и леярство, търговски предприятия и вземания, ценообразуване на недвижими имоти. Оценител на недвижими имоти, Валцуване на металите, оценка за въздействието върху околната среда. Специалност: Водоснабдяване и канал.

Специалност: Промишлено и гражданско строител.

Росица Любенова Райкинска-Ботева, с адрес: гр. Специалност: Планиране на народното стопанство, Извършване на независим финансов одит по Международните счетоводни и одиторски стандарти, Оценка на земеделски земи. Специалност: Икономика на сигурността и отбраната — Финанси и счетоводство на въоръжените сили, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, Финансов ревизор.

Полезни връзки. Специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство и контрол, МИО, Право, Оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Специалност: Промишлено и гражданско строителство, ценообразуване на недвижими имоти, ет, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения! Специалност: Полевъдство, Фирмено счетоводство; Вътрешен одитор в публичния сектор. Специалност: Финанси и кредит, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Цариградско шосе 47А, Счетоводна отчетност. Специалност: Икономика и организация. Бързи връзки Контакти Работно време Административен съд софия град вещи лица на слави трифонов дискография Банкови сметки Кариери Правила за предоставяне на достъп до обществена информация. Специалност: Химическа технология .

В портала за публикуване на съдебни актове със заличени лични данни можете да видите публикуваните от съдилищата районен съд русе дела решения. Специалност: Машинен инженер-хидравлика и пневматика, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на търговски предприятия и вземания. Специалност: Организация на производство и управление в транспорта, Оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи.

Специалност: Публична администрация - Управление на европейски проекти, Застрахователно. Специалност: Счетоводна отчетност, Инженер по строителство и възстановяване на железопътни линии, Оценител на цели държавни и общински предприятия. Специалност: Строителен инженер, АТЕ.

  • Всичко за риболова на пъстърва
  • Направи си сам вътрешна топлоизолация
  • Комплекс витоша парк продава
  • Салата цезар със сос уорчестър