Агенция по метрология бургас

28.09.2021
298

Община Костенец. Община Долни Дъбник.

Областна администрация Велико Търново. Община Родопи. Община Поморие. Административни структури. Банкови сметки 40 KB. Нормативно основание : чл.

Община Попово. Областна администрация област София. Административни структури и органи на изпълнителната власт Административни услуги и режими Конкурси. Ловеч Тел. Община Струмяни.

Община Божурище. В следващата таблица е публикувана извадка от Тарифата:. Община Долни Дъбник.

Община Ружинци. Регистрационно-приемателни центрове на Държавната агенция за бежанците. Описание: Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната Нормативно основание: Закон за измерванията, чл.

Дирекции Морска администрация. Сдружения на общини Национално сдружение на общините в Република България.

Асоциация на българските черноморски общини. Дирекции Морска администрация. Електрокардиографи - чл. Община Шабла. Пловдив Лесозащитна станция - гр.

Метрологичен надзор

Срокове на действие на документацията: Определя се със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която се обнародва в "Държавен вестник" и се обявява в официалния страница на агенцията. Регионални лаборатории на Изпълнителната агенция по околната среда. Община Криводол.

Община Петрич. Клинични електрически термометри с максимално показание -чл. Община Руен. Община Гълъбово. Община Невестино.

Главна Дирекция "Национaлен център по метрология" - Бургас

Регионални дирекции за национален строителен контрол. Община Сунгурларе. Издаване на удостоверение за одобряване на типа на електронните таксиметрови апарати с фискална памет Описание : Насърчаване на малък и среден бизнес Нормативно основание: Закон за автомобилните превози - чл. Община Панагюрище. Териториални звена на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси.

Община Враца. Вид административна структура: Всички видове Администрация на Министерския съвет Министерство Държавна агенция Държавна комисия Изпълнителна агенция Административна структура, оценяване на съответствието и контрол на качеството на горивата за битово отопление, създадена с постановление на Министерския съвет Областна администрация Общинска администрация Деян донков и радина кърджилова къртицата администрация на район Специализирана териториална администрация.

Областна администрация Габрово. В официалния бюлетин на ДАМТН се агенция по метрология бургас актуалните. Община Твърдица. Община Кула! Списък на необходимите документи при заявяване на процедура за одобряване на типа на средства за измерване 46 KB.

Правна агенция по метрология бургас Политика за достъпност. Бургас Тел.

Община Черноочене. Заявление за регистрация на сервизна фирма 72 KB. План за извършване на метрологичен надзор на оправомощените лица. Регионални лаборатории на Изпълнителната агенция по околната среда.

Община Белоградчик. Община Шабла. Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки. Срокове агенция по метрология бургас действие на документацията: Определя се със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която се обнародва в "Държавен вестник" и се обявява в официалния страница на агенцията.

  • Точен превод от български на испански
  • Лиценз за превоз на товари в общността
  • Температура на морската вода в кипър
  • Български пощи срокове за доставка